စံုေထာက္ဉာဏ္ရွိသူေတြသာ ဒီအမႈဟာ လူသတ္မႈလား၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသတာလား ခြဲျခားႏိုင္မယ္

ဒီမႈခင္းပံုကို ၾကည့္ၿပီး ဒါဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သတ္ေသတာလား၊ လူသတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေနမလားဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ၾကည့္ေပးပါ။

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Only genius can tell whether this is a suicide or murder case! %%personality%%
READ
သင္ ပထမဆံုး ဘာကိုျမင္လဲ

ေဇာ္မ်ိဳးႏိုင္ (Shwemom)

SHARE