အလုပ္လက္မခံမီ ေမးသင့္တဲ့ ေမးခြန္း(၅)ခု

အလုပ္တစ္ခုကိုကိုယ္ကသြားၿပီးလုပ္ပါရေစဆိုၿပီးကမ္းလွမ္းတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ကိုယ့္ကိုအလုပ္လာအပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္အလုပ္ေပးသူနဲ႔လက္ခံသူၾကားမွာ သိထားသင့္တဲ့က်င့္၀တ္စည္းကမ္းေလးေတြရွိပါတယ္။တခါတေလ အဲဒီလိုအလုပ္ကမ္းလွမ္းသူနဲ႔ အလုပ္လက္ခံသူၾကား ေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းျခင္းမရွိတဲ့အတြက္အလုပ္မၿပီးခင္ဒါမွမဟုတ္အလုပ္ၿပီးသြားမွစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြေျပာင္းသြားတာမ်ိဳး၊ပ်က္သြားတာမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးကိုပ်က္စီးတာေတြျမင္ဖူးႀကံဳဖူးၾကမွာပါ။တကယ္လို႔အလုပ္ကမ္းလွမ္းသူဘက္ကဒီအခ်က္ေတြကိုအလိုက္တသိေျပာလာျခင္းမရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ကိုယ့္ဘက္ကစၿပီးေဆြးေႏြးညိွႏိႈင္းဖို႔လိုပါတယ္။အဲဒီလိုအလုပ္လက္မခံမီ ေမးသင့္တဲ့ေမးခြန္းေလးေတြကိုေလ့လာႏိုင္ေအာင္Shwemomကေနေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ဦးေဆာင္ညြန္ၾကားမႈ

ဆရာမ်ားသားေသဆိုတဲ့စကားကိုရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္မွာပါ။ကိုယ္လုပ္မယ့္လုပ္ငန္းမွာဘယ္သူကတိုက္ရိုက္ညႊန္ၾကားမွာလဲ၊ကိုယ္ယူရတဲ့တာ၀န္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ကိစၥအ၀၀ကိုဘယ္သူနဲ႔ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္လုပ္ေဆာင္ရမလဲဆိုတာတိတိက်က်ေမးဖို႔လိုပါတယ္။ဘယ္လိုအဖြဲ႕အစည္းလဲ၊ဘယ္သူအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့လုပ္ငန္းလဲဆိုတာလည္းသိဖို႔လိုပါတယ္။တခါတေလလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈညံ့ဖ်င္းတာေၾကာင့္ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ရတဲ့အပိုင္းေတြမွာ အခက္အခဲေတြႀကံဳရတတ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းစီးဆင္းမႈ

တခါတေလအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမခ်ိတ္ဆက္မိတာေတြေၾကာင့္လုပ္ငန္းကြာဟမႈေတြႀကံဳရတာမ်ိဳးေတြရွိပါတယ္။အုပ္ခ်ဳပ္သူနဲ႔ သူ႔ေအာက္က၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ဆက္သြယ္မႈ၊ကိုယ္ပါ၀င္ရတဲ့အပိုင္းမွာလုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မႈ၊ကိုယ္အလုပ္အပ္တဲ့အခါ ဘယ္လိုလုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔သြားလဲ စတာေတြကို ေသခ်ာေမးျမန္းဖို႔လိုပါတယ္။

လုပ္ငန္းရပ္တည္ခ်က္

အဖြဲ႕အစည္း၊ကုမၸဏီတို႔ကအလုပ္ကိုလက္ခံမယ္ဆိုရင္အဲဒီအဖြဲ႕အစည္း၊အလုပ္အပ္တဲ့ကုမၸဏီရဲ႕ရပ္တည္ခ်က္ကိုလည္းတစ္ခ်က္စံုစမ္းေမးျမန္းထားဖို႔လိုပါတယ္။လိုအပ္ရင္အလုပ္ကမ္းလွမ္းသူကိုတိုက္ရိုက္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေမးပါ။ကိုယ္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းဟာဘယ္လုိရပ္တည္ခ်က္မ်ိဳး၊ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ိဳးနဲ႕သြားေနလဲဆိုတာသိမွကိုယ့္အေနနဲ႔ဘယ္လိုအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားရမယ္ဆိုတာသိႏိုင္မွာပါ။

ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း

တခ်ိဳ႕အလုပ္လက္ခံတဲ့အခါ ေရတို၊ေရရွည္စီမံကိန္းဆိုၿပီးအမ်ိဳးအစားအလိုက္လုပ္ရတဲ့လုပ္ငန္းေတြရွိပါတယ္။ေရရွည္သြားေနတဲ့ လုပ္ငန္းဆိုရင္လုပ္ငန္းရပ္တည္ခ်က္သာမက သူ႔ရဲ႕ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းကိုပါသိထားဖို႔လိုပါတယ္။တခါတေလ လတ္တေလာရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔သြားေနေပမယ့္က်န္ခဲ့တဲ့ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္း္ေတြကိုေျခရာေကာက္ၿပီးျဖစ္ေပၚတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြရုတ္တရက္ေပၚလာတဲ့အခါ ကိုယ့္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ပါ၀င္ဖို႔လိုတယ္ဆိုတာသိႏိုင္မွာပါ။

လူမႈဆက္ဆံေရး

လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုမွာ၀င္ေငြေကာငး္ရံု၊လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ေနရံုနဲ႔ျပည့္စံုၿပီလို႔ေျပာလို႔မရပါဘူး။လုပ္ငန္းခြင္ကလူေတြနဲ႔အဆင္ေျပဖို႔လည္းအေရးႀကီးပါေသးတယ္။ကိုယ္လက္ခံတဲ့အလုပ္က အိမ္မွာပဲယူလုပ္လို႔ရတယ္ဆိုရင္ ျပႆနာမရွိႏိုင္ေပမယ့္ လုပ္ငန္းခြင္မွာအားလံုးပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရတဲ့လုပ္ငန္းမ်ိဳးဆိုရင္အဲဒီလုပ္ငန္းခြင္ကလူေတြရဲ႕သေဘာသဘာ၀ကိုလည္းသိထားဖို႔ စံုစမ္းေမးျမန္းထားဖို႔လုိပါတယ္။

ျခဴးသစ္ႏြယ္@ChoChoThan(Shwemom)

ref:lifehack.org

SHARE