ကမာၻေက်ာ္ပုဂိၢဳလ္မ်ား တစ္ေန႔ကိုဘယ္ႏွနာရီိအိပ္လဲ?

လူေတြဟာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အိပ္ပံုခ်င္းမတူၾကပါဘူး။ အခ်ိဳ႕က ညနက္မွအိပ္တတ္ၾကျပီး အခ်ိဳ႕က ေစာေစာ
အိပ္ရာဝင္တတ္ၾကပါတယ္။ ေဆးပညာအရေတာ့ လူတစ္ေယာက္ဟာ ၇နာရီကေန၈နာရီအထိ အိပ္ခ်ိန္လိုအပ္တယ္
လို႔ ဆိုထားေပမယ့္ ဒီလိုမအိပ္ပဲ ဘဝမွာေအာင္ျမင္ေနသူမ်ားလည္းရွိပါတယ္။

တကယ့္တကယ္တမ္း အိပ္ခ်ိန္အမွန္ကို ဆုံးျဖတ္ေပးနုုိင္တာ အျခားဘယ္သူမွမဟုတ္ပါဘူး။ ဆံုးျဖတ္ေပးနုုိင္သူကေတာ့
သင္ကိုယ္တိုင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္အိပ္ခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ထားရင္ အိပ္ေရးဝျပီး အိပ္ခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ထားရင္ အိပ္ေရး
မဝလဲ သင္သာအသိဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ အိပ္ခ်ိန္ဟာ လူတစ္ေယာက္ေအာင္ျမင္ဖို႔ အရမ္းကိုအေရးၾကီးပါတယ္။

မိမိအတြက္သင့္ေတာ္တဲ့ ပံုမွန္အိပ္ခ်ိန္တစ္ခုဖန္တီးနုုိင္ျခင္းဟာ သင့္ရဲ့ဘဝအတြက္ အရမ္းကို အေရးပါပါတယ္။ သင့္ဘဝ
ရဲ့ေန႔စဥ္ အခက္အခဲေတြမွာ သင္အိပ္ခ်ိန္မွန္ရင္ ပိုျပီးေျဖရွင္းနုုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဘဝမွာ ပိုျပီးလည္းေအာင္ျမင္လာပါလိမ့္မယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ကမာၻေက်ာ္ပုဂၢိဳလ္ ၂၁ဦးရဲ့အိပ္ခ်ိန္ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

sleep-patterns-successful-people

shwemom post photo (1)

Source: time

SHARE