သင္…ေဆြမ်ိဳးဘယ္ေလာက္စပ္တတ္သလဲ?

ကဲ….အမ်ိဳးစပ္တာ ဘယ္ေလာက္ေတာ္သလဲဆိုတာ စစ္ၾကည့္ရေအာင္….ဘယ္ႏွခုေလာက္ မွန္ေအာင္ေျဖႏိုင္မလဲ။

0 / 7

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Test your knowledge about burmese kinship terms! ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။

ေဇာ္မ်ိဳးႏိုင္ (Shwemom)

SHARE