တစ္ခ်ိန္က နာမည္ေက်ာ္ခဲ့တဲ့ F4 ဇာတ္လမ္းတြဲအေၾကာင္း သင္ဘယ္ေလာက္ မွတ္မိေသးလဲ

တစ္ခ်ိန္က မၾကည့္ဖူးတဲ့သူမရွိေလာက္ေအာင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ F4 ဇာတ္လမ္းတြဲကို ဘယ္ေလာက္မွတ္မိေသးလဲဆိုတာ ဒီေမးခြန္းေလးေတြေျဖပီး စမ္းစစ္ၾကည့္လိုက္ပါဦး။

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

The Korean Drama 'Boys over flowers'. questions relate from episode 1 to the finale ေမးခြန္း (%%total%%) ခုမွာ (%%score%%) ခုမွန္ပါတယ္။
SHARE