မသိစိတ္ရဲ႕ အေတြးအျမင္ေတြကို ဖြင့္လွစ္ျပမယ့္တံခါးမ်ား

မဂၤလာပါ။

ပထမဆံုးအေနနဲ႔ မွတ္စရာတစ္ခုခုရွာပါ။
သင္အခန္းတစ္ခုထဲကို ၀င္သြားအခါမွာ တံခါး ၄ခ်ပ္ကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အျဖဴ၊ အနက္၊ အျပာနဲ႔ ပန္းေရာင္ တို႔ရွိပါတယ္။
၁။ သင္ ဘယ္တံခါးကို စျပီးဖြင့္မလဲ။ ဥပမာ ပန္းေရာင္ကို စျပီးဖြင့္မယ္ဆိုရင္ ဒုတိယအၾကိမ္မွာ ပန္းေရာင္ကို ပယ္ျပီး က်န္တဲ့ သံုးခ်ပ္ထဲက ေရြးခ်ယ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
၂။ ဖြင့္ခဲ့တဲ့ အစဥ္ကို မွတ္ထားဖို႔လိုပါတယ္။ ဥပမာ ပန္းေရာင္၊ အျပာ၊ အနက္၊ အမဲ ကိုယ္ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ပံုစံကို မွတ္ထားရပါမယ္။
၃။ တံခါးေတြေနာက္မွာ ဘာေတြရွိမလဲျမင္ေယာင္ၾကည့္ဖို႔လိုပါတယ္။
၄။ အားလံုးျပီးတဲ့အခါ သင့္ေရြးခ်ယ္ခဲ့တဲ့ အစဥ္အတိုင္းပဲ အေျဖကိုၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

0 / 4

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

This doors test will reveal your subconscious thoughts. %%personality%%
SHARE