သင့္ရဲ႕ေရြးခ်ယ္မႈက ေဖာ္ျပေနတဲ့ သင့္ရဲ႕အတြင္းစိတ္သ႑ာန္

ဒီပံုကေတာ့ စိတ္ပညာရွင္ေတြ တီထြင္ထားတာပါ။ သင္ဘယ္လို ေတြးေခၚသလဲဆိုအေပၚလိုက္ၿပီး သင့္ရဲ႕အတြင္းစိတ္ကို သိႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္ဟုတ္ မဟုတ္ သိရေအာင္ ေအာက္မွာ ပံုေလးတစ္ပံုကို ေရြးခ်ယ္ၾကည့္လိုက္ပါဦး။

SHARE