သင့္ရဲ႔ ပထမဦးဆံုးေမြးမယ့္ ကေလးက ဘာေန႕ဖြားေလးျဖစ္မလဲ ?

ကေလးဘယ္ႏွေယာက္ယူဖို႔ေတြးထားလဲ ? ပထမဆံုးရမယ့္ သားဦးေလးက ဘာေန႔ဖြားျဖစ္မယ္ထင္လဲ…..

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

What day-born would be your very first child? %%personality%%
READ
ေတာ္ရံုဗဟုသုတရွိရံုနဲ႔ မေျဖႏိုင္တဲ့ အေထြေထြဉာဏ္စမ္း
SHARE