သင့္သြားပံုစံက ေျပာျပေနတဲ့ သင့္ရဲ႕စိတ္ေနစိတ္ထား

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕သြားေတြကိုၾကည့္ရံုနဲ႔ သူ႔ရဲ႕အတြင္းစိတ္ကို ခန္႔မွန္းလို႔ရႏိုင္တယ္လို႔ သင္ေတြးၾကည့္ဖူးသလား? တကယ္ရပါတယ္။ ဒီလိုပညာရပ္ကို Morphopsychology လို႔ေခၚပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အျပင္ပန္းအသြင္ကိုၾကည့္ၿပီး ခန္႔မွန္းရတဲ့ပညာရပ္ျဖစ္တယ္။ လူေတြအခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုဆက္ဆံၾကရာမွာလည္း သြားဆိုတာက ထင္သာျမင္သာအရွိဆံုး အပိုင္းျဖစ္တာေၾကာင့္ သြားကိုၾကည့္ၿပီး စိတ္ကိုခန္႔မွန္းဖုိ႔ တီထြင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္။ သင္ေရာ ဘယ္လုိသြားမ်ိဳးရွိတာလဲ…

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

What does your teeth shape say about your personality? %%personality%%

Sponsored by Signal

SHARE