သင့္ကို ေလွ်ာ႔မတြက္သင့္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းက ဘာျဖစ္မလဲ?

လူတိုင္း လူတိုင္းမွာ ေလွ်ာ႔တြက္လို႔မရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေလးေတြေတာ့ ရိွပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ သင့္မွာလည္း လူေတြေလွ်ာ႔တြက္လို႔မရတဲ့ အေၾကာင္းတစ္ခု ရိွေနပါတယ္။ အဲ့ဒါက ဘာမ်ားလည္းဆိုတာ လူေတြက သင့္ကို ေလွ်ာ႔မတြက္ခင္ သင္က အရင္ အေျဖရွာၾကည့္လိုက္ပါဦး။

0 / 5

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

What is the reason that you cannot be underestimated? %%personality%%
အလင္းဦး (Shwemom)
SHARE