လူေတြမနာလိုျဖစ္ရတဲ့ သင့္ရဲ႕အားသာခ်က္က ဘာျဖစ္မလဲ?

သင္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုခုဟာ တစ္စုံတစ္ေယာက္အတြက္ေတာ့ မနာလိုစရာ ျဖစ္ေန တတ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ သင့္နဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ဖြင့္ေျပာမွာေတာ့ မဟုတ္ေပမယ့္ သင္နဲ႔ေနရာခ်င္း လဲခ်င္ေလာက္ေအာင္ သင့္ကိုႀကိတ္အားက်ၿပီး မနာလိုျဖစ္ေနၾကသူေတြ ရိွေနၾကမွာပါ။ သင့္ရဲ႕ဘယ္အခ်က္က လူေတြကို မနာလိုျဖစ္ေစသလဲဆိုတာ အေျဖရွာၾကည့္လိုက္ရေအာင္လား?

0 / 6

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

What makes people jealous of you? %%personality%%
SHARE