ေနာင္လာေနာက္သားေတြအတြက္ သင့္ရဲ႕ မွတ္သားဖြယ္အဆိုအမိန္႔က ဘာျဖစ္မလဲ ?

ေအာင္ျမင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ေနာင္မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔အတြက္ သင္ေျပာၾကားမယ့္ အလြန္မွတ္သားဖြယ္ေကာင္းတဲ့ အဆိုအမိန္႔က ဘာမ်ား ျဖစ္ေလမလဲ ????

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

What would be your famous quote when you were successful? %%personality%%
READ
လူေတြရဲ႕စိတ္ကို သင္ဘယ္ေလာက္ထိ ဖတ္တတ္ၿပီလဲ
SHARE