သင္သာ Black Pink အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူနဲ႔တူမလဲ [Girls Only]

ig/@blackpinkofficial

ကဲ….. Jennie လား၊ Lisa လား၊ Rosé လား ဒါမွမဟုတ္ Jisoo လား?
Black Pink ဆိုတာ တစ္ကမၻာလုံးက မိန္းကေလးေရာ၊ ေယာက္်ားေလးေရာကိုပါ ဆြဲေဆာင္နိုင္လြန္းေနတဲ့ K-Pop girl group တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႕ဝင္အေနနဲ႔ကေတာ့ Jennie Kim, Jisoo, Rosé နဲ႔ Lisa တို႔က လက္ရွိမွာပါဝင္ေနၿပီး အဖြဲ႕ဝင္ေလးေယာက္စလုံးရဲ့ ပုံစံေလးေတြဟာလည္း တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္မတူညီၾကပါဘူး။ အကယ္၍သင္သာ Black Pink အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူျဖစ္မလဲဆိုတာ မသိခ်င္ၾကဘူးလား။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ေပးထားတဲ့ေမးခြန္းေတြကို တစ္ခုခ်င္းစီလိုက္ေျဖၾကည့္ပါ။ အမွတ္ေတြကိုေပါင္းေပါင္းသြားၿပီးေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ကိုယ့္ရမွတ္နဲ႔အတူတူ အေျဖကိုတိုက္ၾကည့္ရမွာပါ။သင္သာ Black Pink အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္မယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူနဲ႔တူမလဲ [Girls Only]

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Which Blackpink Member Is Similar To You %%personality%%
SHARE