ဘယ္ခြက္က အရင္ဆံုးျပည့္မလဲ

ပထမဆံုးေသာက္ခ်င္ရင္ေတာ့ ဘယ္ခြက္ကအရင္ဆံုးျပည့္မလဲဆိုတာ သိမွရမယ္ေဘာ္ေဘာ္တို႔ေရ….

0 / 1

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Which cup would you choose if you wanted the first cup of beer? %%personality%%
READ
ဘယ္စူပါဟီးရိုးရဲ႕ဝတ္စံုက သင္နဲ႔အလိုက္ဖက္ဆံုးလဲ?
SHARE