သင္နဲ႔ အတူ Valentine’s Day ကို ျဖတ္သန္းေပးမယ့္ ကိုရီးယားမင္းသားက ဘယ္သူလဲ?

ဘာလင္တိုင္းေဒးကေတာ့ မၾကာခင္မွာ ေရာက္လာေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေကဒရာမာမင္းသားေတြရဲ႕ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ဘာလင္တိုင္းေဒးမွာ ဘယ္မင္းသားနဲ႔အတူ ဘယ္ေနရာမွာ ဒိတ္လုပ္ရမလဲဆိုတာကို ေအာက္က ေမးခြန္းေလးေတြေျဖၾကည့္ၿပီး အေျဖေလးေတြကိို ၾကည့္လိုက္ပါဦးေနာ္။ ဘယ္ကိုရီးယားမင္းသားက သင့္ရဲ႕ ဘာလင္တိုင္းျဖစ္မလဲ..?

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Which korean male actor will be your valentine? %%personality%%
SHARE