စိတ္ပညာစမ္းသပ္ခ်က္: ဘယ္လိုေပြ႔ဖက္နည္းကို သင္အႀကိဳက္ဆံုးလဲ

ေပြ႔ဖက္ျခင္းဆိုတာ လူသားေတြၾကားထဲ ရင္းႏွီးမႈ၊ နီးစပ္မႈကို ေဖာ္ျပတဲ့ သေကၤတတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈေတြအရ ေပြ႔ဖက္နည္းေတြ ကြဲျပားတတ္ၾကၿပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းနဲ႔ ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္ျခင္းကို ေဖာ္ျပတဲ့အခါမွာ ေပြ႔ဖက္တတ္ၾကပါတယ္။

ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြဲျပားတဲ့ ေပြ႔ဖက္ျခင္းေတြဟာ လူတစ္ဦးစီရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္စ႐ုိက္ကို ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီစိတ္ပညာစမ္းသပ္ခ်က္မွာေတာ့ သင္အႏွစ္သက္ဆံုး ေပြ႔ဖက္နည္းတစ္မ်ိဳးကို ေရြးလိုက္ရမွာျဖစ္ၿပီး ထုိေရြးခ်ယ္မႈကတစ္ဆင့္ သင့္ရဲ႕ အေၾကာင္းအခ်ိဳ႕ကို သိခြင့္ရမွာပါ။

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

READ
သင္လူလိမ္ခံရႏိုင္ေျခ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ..?

Which type of hug do you prefer %%personality%%

Shwemom

SHARE