သင္က တြမ္လား၊ ဂ်ယ္ရီလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ဘာျဖစ္မလဲ

အားလံုးလည္း ဒီေကာင္ေတြနဲ႔ မစိမ္းဘူးလို႔ထင္ပါတယ္။ ကေလးဘ၀က သူတို႔နဲ႔ပဲ ၾကီးျပင္းခဲ့ရတာ၊ အၾကိဳက္ဆံုးလို႔ ေျပာရင္ေတာင္ရပါတယ္။ အခုတစ္ခါလည္း သင္က ဘယ္ဇာတ္ေကာင္နဲ႔ တူမလဲဆိုတာကို ၾကည့္လိုက္ရေအာင္။

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

Who are you like in Tom and Jerry? %%personality%%
SHARE