လူသတ္တရားခံက ဘယ္သူလဲ။

စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုရဲ႕ အမ်ိဳးသမီးအိမ္သာထဲမွာ
မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ အသတ္ခံလိုက္ရတယ္။

ဒီပံုကိုၾကည့္ၿပီး တရားခံဘယ္သူျဖစ္ႏိုင္လဲဆိုတာ သင္ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္မလား။

Share the quiz to show your results !


Just tell us who you are to view your results !

READ
သင့္ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ပန္းက ဘာပန္းေလးျဖစ္မလဲ? (ေမြးလအလိုက္)

Who is the killer? %%personality%%

ေဇာ္မ်ိဳးႏိုင္ (Shwemom)

SHARE