မိန္းကေလးတစ္ေယာက္အဓမၼျပဳက်င့္ခံရရင္ လြတ္ေျမာက္နုုိင္မယ့္တိုုက္ခိုက္နည္း

အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္းဆိုုတာ ရြံရွာဖြယ္ရာအေကာင္းဆံုး လုပ္ရပ္ျဖစ္ျပီး ဘယ္မိန္းကေလးမွလည္း ဒီလိုအျဖစ္အပ်က္မိ်ဳး
မၾကံဳေတြ႔လိုပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီေခတ္ၾကီးထဲမွာ တဏွာစိတ္မထိန္းနုုိင္တဲ့သတင္းေတြကလည္း ခဏခဏၾကားလာ
ရေတာ့ မိန္းကေလးေတြအေနနဲ႔ ကံဆိုုးလို႔မ်ား အဲ့ဒီလိုၾကံဳခဲ့ရင္ ဘယ္လိုရုန္းထြက္ရမလဲဆိုတာကို ၾကိဳတင္သိထား
သင့္ပါတယ္။ ဒီဗီဒီယိုေလးၾကည့္ျခင္းဟာ တစ္ေန႔မိမိရဲ့အရွက္နဲ႔ သိကၡာကိုေတာင္ ကာကြယ္ေပးနုုိင္တဲ့ မွန္ကန္တဲ့
လုုပ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္သြားနုုိင္ပါတယ္။ မိမိလည္းၾကည့္သလို မိမိသူငယ္ခ်င္း မိန္းကေလးေတြအတြက္လည္း ျပန္လည္း
ရွဲေပးေစလိုပါတယ္။

SHARE